تمرین خلاقیت
 • تمرین شماره 14: کدام گزینه صحیح است

  به جای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟ چرا؟       لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر ...

  به جای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟ چرا؟       لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نظر بدهید) ارسال فرمایید.     ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 13: معادله

    چگونه فقط با تغییر جای + می توان دو طرف معادله را مساوی کرد؟   لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر ...

    چگونه فقط با تغییر جای + می توان دو طرف معادله را مساوی کرد؟   لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن دیدگاه) ارسال فرمایید.      ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 12: جهت جغرافیایی

    جهت این فلش از جنوب به شمال است. با افزودن یک خط و تغییر مکان یک خط دیگر، تصویر را طوری تغییر دهید ...

    جهت این فلش از جنوب به شمال است. با افزودن یک خط و تغییر مکان یک خط دیگر، تصویر را طوری تغییر دهید که فلش از شرق به غرب را نمایش دهد.        لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن دیدگ ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 11: مرد و آسانسور

    مردی در طبقه دهم یک ساختمان زندگی می‌کند. او هر روز صبح در طبقه دهم سوار آسانسور میشود و در طبقه ه ...

    مردی در طبقه دهم یک ساختمان زندگی می‌کند. او هر روز صبح در طبقه دهم سوار آسانسور میشود و در طبقه همکف از آسانسور پیاده شده و سر کارش می‌رود. عصرها هنگام برگشتن از کار، در طبقه همکف سوار آسانسور ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 10: عدد 9

  در دایره زیر تصویر عدد 9 را می بینید. 3 خط از این تصویر را طوری حذف کنید که تصویر جدید نیز 9 را نشان دهد! ...

  در دایره زیر تصویر عدد 9 را می بینید. 3 خط از این تصویر را طوری حذف کنید که تصویر جدید نیز 9 را نشان دهد!       لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نظر بدهید) ارسال فرمایید.      ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 9: کامل کنید

    با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟      مهم نیست این م ...

    با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟      مهم نیست این معما به نظرتان چقدر آسان و یا مشکل باشد. مهم این است که برای رسیدن به جواب (و یا جوابها) پشتکار ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 8: مقایسه تصاویر

  با مقایسه دو تصویر زیر، سعی کنید در کوتاهترین زمان ممکن 8 اختلاف مشخص آنها را پیدا کنید.      ...

  با مقایسه دو تصویر زیر، سعی کنید در کوتاهترین زمان ممکن 8 اختلاف مشخص آنها را پیدا کنید.        مختصات موقعیت اختلاف تصاویر را با استفاده از حروف (A,B,C,D,E) و اعداد (1,2,3,4,5) مشخص نم ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 7: شش به سه

    در تصویر زیر 6 مربع وجود دارد (5 مربع کوچک و یک مربع بزرگ). فقط 3 عدد از کبریتها را بردارید تا 3 مربع ک ...

    در تصویر زیر 6 مربع وجود دارد (5 مربع کوچک و یک مربع بزرگ). فقط 3 عدد از کبریتها را بردارید تا 3 مربع کامل بماند (بقیه کبریتها را جابجا نکنید).       پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن ...

  ادامه مطلب
سبد شما خالی است