تمرین خلاقیت
 • تمرین شماره 6: تصویر نهایی

    اگر 3 تصویر بالا روی هم قرار گیرند، کدامیک از تصاویر C ,B ,A و یا D به وجود می آید؟       ...

    اگر 3 تصویر بالا روی هم قرار گیرند، کدامیک از تصاویر C ,B ,A و یا D به وجود می آید؟         (در هنگام حل کردن معما کودکان را فراموش نکنید!)   پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن دید ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 5: خرید ساعت

      سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه می کنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان است و هر کد ...

      سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه می کنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان است و هر کدام  ۱۰ هزار تومان پرداخت می کنند تا آن ساعت را خریداری کنند. بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شا ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 4: تصاویر نادرست

    در تصاویر زیر دو تا از تصاویر سمت راست متعلق به تصویر سمت چپ نیستند. آن دو تصویر کدام ها هستند؟   پاسخ ...

    در تصاویر زیر دو تا از تصاویر سمت راست متعلق به تصویر سمت چپ نیستند. آن دو تصویر کدام ها هستند؟   پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن دیدگاه) ارسال فرمایید.     ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 3: تفاوت در اشکال

    در هر یک از گروه های زیر، کدام یک از اشکال (D, C, B, A) با 3 شکل دیگر تفاوت اساسی دارد؟ چرا؟ ...

    در هر یک از گروه های زیر، کدام یک از اشکال (D, C, B, A) با 3 شکل دیگر تفاوت اساسی دارد؟ چرا؟                       1  2                    3             (کودکان را نیز ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 2: مربعهای رنگی

  در دو مربع رنگی شماره 1 و 2، همانند نمونه روبرو، دو نقطه سبز را طوری به هم وصل کنید که خطی که می کشید از ...

  در دو مربع رنگی شماره 1 و 2، همانند نمونه روبرو، دو نقطه سبز را طوری به هم وصل کنید که خطی که می کشید از تعداد برابر مربعهای رنگی (غیرسفید) عبور کند. (توجه: از خط شکسته غیرمورب استفاده نمایید.)  نمونه ...

  ادامه مطلب
 • تمرین شماره 1: شکل دریچه

    از لحاظ فنی بهتر است دریچه فاضلاب به چه شکل باشد، مربع یا دایره؟ چرا؟ لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه ز ...

    از لحاظ فنی بهتر است دریچه فاضلاب به چه شکل باشد، مربع یا دایره؟ چرا؟ لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن دیدگاه) ارسال فرمایید.   ...

  ادامه مطلب
سبد شما خالی است