برگزاری دوره‌های آموزشی برای ادارات و سازمان‌ها

خلاقیت نوآوری حل مسئله ظرفیتهای ذهنی

 

تماس با ما

 
روش‌های تماس با سایت معلم خلاق:

ایمیل:    moalemekhalagh@gmail.com

ایمیل:      info@moalemekhalagh.com

تلفن همراه:         09125662125