DVD سخنرانیهای تد در زمینه موفقیت و شادکامی

22,000 تومان

همه ما به دنبال موفقیت و شادی هستیم. موفقیت در تحصیل، موفقیت در کسب و کار، موفقیت در زندگی مشترک، موفقیت در مسائل مالی، موفقیت در …

ولی چگونه می‌توانیم به این موفقیت‌ها و زندگی شاد برسیم؟! 

در این DVD محققان، صاحب نظران و افراد موفق به این دو مقوله مهم و موردنیاز بشر پرداخته اند و راه‌های کسب موفقیت و شادکامی را در قالب سخنرانی‌های تد به زبانی ساده برای ما تشریح می‌کنند.

تعداد سخنرانی‌ها: 37 سخنرانی

زبان سخنرانی‌ها: انگلیسی با زیرنویس فارسی

مدت سخنرانی‌ها: بیش از 7 ساعت  

موجود