تکنیک طوفان فکری
  • تکنیک Do It

    معنی عبارت Do It در تکنیک Do It «انجام بده» است، ولی این جمله با موضوع این تکنیک رابطه چندانی ندارد! در و ...

    معنی عبارت Do It در تکنیک Do It «انجام بده» است، ولی این جمله با موضوع این تکنیک رابطه چندانی ندارد! در واقع این تکنیک از 4 مرحله تشکیل می‌شود و در از کنار هم قرار گرفتن حروف اول این 4 مرحله عبارت DO ...

    بیشتر بخوانید