کتاب خلاقیت در عمل

آخرین مطالب آموزش خلاقیت و نوآوری

نقش هنر در رشد خلاقیت کودکان

هنر یکی از ورودی‌های مهم تفکر خلاق و دریچه‌ای به دنیایی بسیار متفاوت و زیبا است. بنابراین هنرمند در دنیایی متفاوت از دنیای بقیه مردم زندگی می‌کند. دنیای هنر دنیایی بسیار زیبا، متنوع و پر از رنگ و شادی است. هنرمند هم نگاه و برداشت متفاوتی از دنیای اطراف خود دارد. در هر پدیده و شیئی معمولی، نکات و ظرافت‌هایی را می‌بیند که به چشم افراد ناآشنا به هنر،...

تکنیک‌های خلاقیت

  • تکنیک طوفان فکری

    تکنیک طوفان فکری یا بارش فکری (brainstorming) را دکتر الکس آزبورن (Alex Faickney Osborn) در سال 1938 ابداع کرد. این تکنی...

  • تکنیک شش کلاه تفکر

    تکنیک شش کلاه تفکر        Dr. Edward de Bono  ابداع کننده این تکنیک ادوارد دوبونو (پدر تفکر خلا...

  • تکنیک نمودار استخوان ماهی

    تکنیک استخوان ماهی تکنیک استخوان ماهی یا نمودار استخوان ماهی (Fishbone diagram) یکی از تکنیک‌های مهم خلاقیت، ایده‌پردازی...

تمرین خلاقیت

تمرین شماره 13: معادله

  چگونه فقط با تغییر جای + می توان دو طرف معادله را مساوی کرد؟ لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نوشتن...