آزمون تورنس

خلاقیت یکی از مهمترین توانایی‌های نوع بشر است که در تمام زمینه‌های زندگی انسان نقش دارد. انسان‌ها ابتکارات، اکتشافات، اختراعات و پیشرفت‌های خود را مدیون خلاقیت هستند. آزمون تورنس نیز یکی از معتبرترین آزمون‌های خلاقیت است. این آزمون شامل 60 سوال 3 گزینه‌ای است. شما در هر سوال با انتخاب یکی از گزینه‌هایی که بهتر شرایط شما را توصیف می کند، میزان خلاقیت خود را مشخص خواهید کرد. ___________________________________________

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 7