مدت دوره: 10 تا 14 ساعت

شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی

کارگاه‌های آموزشی ویژه ادارات، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها

ذهنیظرفیت‌های ذهنیذهنی
حل مسئله

کارگاه‌های آموزشی ویژه ادارات، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها

کارگاه آموزش خلاقیت و حل مسئله

مدت دوره: 6 تا 8 ساعت

Info
دوره خلاقیت و نوآوری

کارگاه‌های آموزشی ویژه ادارات، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها

مدت دوره: 6 تا 8 ساعت

اطلاعات دوره خلاقیت

کارگاه آموزش خلاقیت و نوآوری

اهمیت شرکت کارکنان در کارهای‌های آموزش توسعه فردی

بهره‌وری کارکنان سازمان‌ها و کیفیت کار آن‌ها یکی از دغدغه‌های مهم مدیران است. بنابراین مدیران همواره در جهت توانمندسازی کارکنان تلاش می‌کنند. این توانمندسازی هم به لحاظ فنی و مسائل مرتبط با نوع فعالیتی که هر یک از کاکنان دارند مهم است و هم در زمینه توسعه فردی، ساختار فکر و تعامل کارکنان با هم و با مدیران می‌شود.
در این راستا سایت معلم خلاق اقدام به طراحی و ارائه کارگاه‌های آموزشی کرده که محتوای آن‌ها اختصاصا برای تعالی کارکنان و مدیران طرح‌ریزی شده است. از جمله اینها ۴ کارگاه آموزشی زیر است. البته کارگاه‌های دیگری هم در دست طراحی است که به‌تدریج به این موارد اضافه خواهد شد.

هر یک از این کارکا‌ه‌های به جنبه‌های خاصی از پتانسیل کارکنان توجه کرده و موجب رشد و توانمندسازی کارکنان در آن قسمت می‌شود.