تمرین شماره ۲۲- کدام گزینه صحیح است؟

برای این معادله کدام گزینه صحیح است؟ ۴۹=a  ۷=b ۵۵=c  ...ادامه

3 دیدگاه

تمرین شماره ۲۱: ارتفاع میخ روی تنه درخت

علی زمانی که ۶ سالش بود روی تنه درختی، بلندی قد خود را علامت زد...ادامه

1 دیدگاه

تمرین شماره ۲۰: با کدامیک مطابقت ندارد؟

کدام یک از مکعب ها با تصویر گسترده زیر مطابقت ندارد؟       پاسخ...ادامه

2 دیدگاه

تمرین شماره ۱۹: معادله درست

چگونه می‌توان با جابجایی فقط یک خط در هر یک از معادله های نادرست زیر...ادامه

تمرین شماره ۱۸: چه عددی؟

با توجه به اطلاعات داده شده، به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟...ادامه

1 دیدگاه

تمرین شماره ۱۷: جایگاه حروف

جایگاه ۴ حرف بعدی (ج، چ، ح و خ) را مشخص کنید (رو یا زیر...ادامه

تمرین شماره ۱۶- اندازه طول ماهی چقدر است؟

روزی ماهیگیری ماهی بزرگی صید کرده بود و میخواست طول آن را اندازه بگیرد، ولی...ادامه

1 دیدگاه

تمرین شماره ۱۵: کدام گزینه صحیح است

 کدامیک از گزینه ها به جای مربع خالی قرار می گیرد؟   لطفا پاسخ خود...ادامه