کارگاه آموزشی «پرورش خلاقیت و نوآوری»

 خلاقیت نعمتی است که همه کودکان با آن متولد می‌شوند. تحقیقات نشان داده است که...ادامه

کارگاه آموزشی «خلق و توسعه ایده و بکارگیری روش های ابتکاری»