تکنیک Do It

معنی عبارت Do It در تکنیک Do It «انجام بده» است، ولی این جمله با...ادامه

بازتعریف مسئله، روشی برای سریع‌تر رسیدن به پاسخ!

  مهارت حل مسئله انسان در زندگی روزمره خود با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه...ادامه