برگزاری کارگاه آموزشی «خلاقیت و ایده یابی در تجاری سازی دانش» در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

  در روزهای شنبه و چهارشنبه (۲۱ و ۲۵ تیرماه ۱۳۹۳) توسط آقای مهندس امید،...ادامه