تکنیک پومودورو چیست؟

  تکنیک پومودورو را آقای فرانچسکو سیریلو، پژوهشگر، نویسنده و کارآفرین ایتالیایی در اواخر دهه...ادامه

2 دیدگاه

تمرین شماره ۵: خرید ساعت

    سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه می کنند. قیمت ساعت...ادامه