برای خلاق شدن، خودتان را از یکنواختی خلاص کنید! (قسمت دوم)

برای رفتن به مقصد از چه وسیله‌ای استفاده می کنید؟! مقصد روزانه‌تان کجاست؟ آیا شاغل...ادامه