تمرین شماره ۲۱: ارتفاع میخ روی تنه درخت

علی زمانی که ۶ سالش بود روی تنه درختی، بلندی قد خود را علامت زد...ادامه

1 دیدگاه