از کودکان سوالات باز بپرسید!

  برای رشد خلاقیت در کودکان سعی کنید از آنها سوالات باز بپرسید. این نوع...ادامه

خلاقیت یعنی ایده‌پردازی!

ایده‌پردازی یکی از اساسی‌ترین ملزومات خلاقیت است. فرد خلاق ایده‌پرداز ماهری است و برای هر موضوع و...ادامه