تحصیلات و هوش چه تاثیری در میزان خلاقیت افراد دارند؟

در بسیاری از موارد، تیزهوشی، مترادف خلاق بودن به‌کار می‌رود. بنابراین ملاکِ داشتن خلاقیت، برخورداری...ادامه