آدم‌های موفق کتابخانه‌های بزرگ دارند، بقیه تلویزیون‌های بزرگ!    جیم ران

دی وی دی سخنرانیهای تد

سبد شما خالی است