آخرین مطالب

تکنیکهای خلاقیت

تکنیک شش کلاه تفکر

تکنیک شش کلاه تفکر        Dr. Edward de Bono  ابداع کننده این تکنیک ادوارد دوبونو (پد...

تمرین خلاقیت

  • تمرین شماره 12: جهت جغرافیایی

      جهت این فلش از جنوب به شمال است. با افزودن یک خط و تغییر مکان یک خط دیگر، تصویر را طوری تغییر دهید که فلش از شرق...

  • تمرین شماره 18: چه عددی؟

    با توجه به اطلاعات داده شده، به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟   لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نظر بده...

  • تمرین شماره 9: کامل کنید

      با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟      مهم نیست این معما به نظرتان چ...

   محصولات آموزشی سایت

محصولات سایت
محصولات سایت
محصولات سایت

 

سبد شما خالی است