آخرین مطالب

تکنیکهای خلاقیت

تکنیک اسکمپر

تکنیک اسکمپر         SCAMPER Technique این تکنیک که سؤالات ایده برانگیز نیز نامیده می...

تمرین خلاقیت

  • تمرین شماره 8: مقایسه تصاویر

      با مقایسه دو تصویر زیر، سعی کنید در کوتاهترین زمان ممکن 8 اختلاف مشخص آنها را پیدا کنید.      مختصات موقعیت...

  • تمرین شماره 9: کامل کنید

      با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟       مهم نیست این معما به نظرتان...

  • تمرین شماره 18: چه عددی؟

    با توجه به اطلاعات داده شده، به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟   لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نظر بده...

   محصولات آموزشی سایت

محصولات سایت
محصولات سایت
محصولات سایت

 

سبد شما خالی است