بنر خلاقیت

آخرین مطالب آموزش خلاقیت و نوآوری

مهارت ساده‌سازی راهی برای متمایز شدن!

توانایی ساده‌سازی یک مهارت است. مهارتی بسیار مهم که می‌تواند ما را در بسیاری از زمینه‌ها پیش بیندازد و موفقیت‌...

تکنیک‌های خلاقیت

  • تکنیک نمودار استخوان ماهی

    تکنیک استخوان ماهی تکنیک استخوان ماهی یا نمودار استخوان ماهی (Fishbone diagram) یکی از تکنیک‌های مهم خلاقیت، ایده‌پردازی...

  • تکنیک طوفان فکری

    تکنیک طوفان فکری یا بارش فکری (brainstorming) را دکتر الکس آزبورن (Alex Faickney Osborn) در سال 1938 ابداع کرد. این تکنی...

  • تکنیک چرا

    تکنیک چرا انسان در دوران کودکی اشتیاق فراوانی برای کشف دنیای پیرامون خود دارد. کنجکاوی کودکان در مورد پدیده‌های مختلف، آ...

تمرین خلاقیت

تمرین شماره 17: جایگاه حروف

جایگاه 4 حرف بعدی (ج، چ، ح و خ) را مشخص کنید (رو یا زیر خط؟). دلیل یا دلایل خود را نیز ذکر نمایید. توجه داشته...