تصمیم
  • به کودکان حق انتخاب دهید!

    آیا کودکان می‌توانند در مورد مسائل مختلف زندگی‌شان، خودشان تصمیم بگیرند؟ بسیاری از والدین با تکیه بر این ...

    آیا کودکان می‌توانند در مورد مسائل مختلف زندگی‌شان، خودشان تصمیم بگیرند؟ بسیاری از والدین با تکیه بر این موضوع که «من صلاح فرزندم را بهتر تشخیص می‌دهم.» و یا «من که بدِ فرزندم را نمی‌خواهم.»، حق تصمیم ...

    بیشتر بخوانید