تفکر شهودی
  • خلاقیت یعنی عشق!

    عشق چه ارتباطی با خلاقیت دارد؟ خلاقیت یک واژه علوم انسانی است و مثل سایر واژه‌ها و اصطلاحات علوم انسانی، ...

    عشق چه ارتباطی با خلاقیت دارد؟ خلاقیت یک واژه علوم انسانی است و مثل سایر واژه‌ها و اصطلاحات علوم انسانی، برای خلاقیت هم تعریف‌های زیادی بیان شده است. تعداد این تعریف‌ها به ده‌ها و یا شاید به صدها مورد ...

    بیشتر بخوانید