تکنیک PMI
 • تکنیک PMI

  تکنیک PMI چیست؟ هریک از ما قالب‌ها و الگوهای ذهنی خاصی داریم و به طور ناخودآگاه به این قالب‌ها گرایش داری ...

  تکنیک PMI چیست؟ هریک از ما قالب‌ها و الگوهای ذهنی خاصی داریم و به طور ناخودآگاه به این قالب‌ها گرایش داریم. گرچه به طور ارادی می‌توانیم توجه خود را کنترل کنیم و فراتر از قالب‌های ذهنی‌مان فکر کنیم. وظ ...

  بیشتر بخوانید
 • تکنیک‌های خلاقیت

  تکنیک‌های خلاقیت چه هستند؟ راه‌ها و روش‌های مختلفی برای ارتقاء سطح خلاقیت و توانایی حل خلاقانه مسائل وجود ...

  تکنیک‌های خلاقیت چه هستند؟ راه‌ها و روش‌های مختلفی برای ارتقاء سطح خلاقیت و توانایی حل خلاقانه مسائل وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها استفاده از تکنیک‌های خلاقیت است.برای این منظور طی چند دهه گذش ...

  بیشتر بخوانید