راز
  • 8 راز موفقیت!

    این عنوان سخنرانی سه و نیم دقیقه ای ریچارد سنت جان در کنفرانس تد در سال 2005 است. وی در این سخنرانی داستا ...

    این عنوان سخنرانی سه و نیم دقیقه ای ریچارد سنت جان در کنفرانس تد در سال 2005 است. وی در این سخنرانی داستان اولین باری که به تد رفته را تعریف می کند و می گوید: مقدمات این سخنرانی از زمانی شروع شد که هف ...

    بیشتر بخوانید