برگزاری دوره‌های آموزشی برای ادارات و سازمان‌ها

خلاقیت نوآوری حل مسئله ظرفیتهای ذهنی

 

نیمکره راست
  • نویسندگی خلاق!

      نویسندگی خلاق چیست؟ پاسخ دادن به این سوال کار سختی نیست. به‌طور بسیار ساده می‌توان گفت نویسندگی خل ...

      نویسندگی خلاق چیست؟ پاسخ دادن به این سوال کار سختی نیست. به‌طور بسیار ساده می‌توان گفت نویسندگی خلاق یعنی «خلاقانه نوشتن»! ولی «خلاقانه نوشتن» چه نوع نوشتنی است؟ شاید لازم باشد برای رسیدن به مف ...

    بیشتر بخوانید