میکروفن پادکست

اُمیدکست

چرا پادکست؟

این روزها به‌دلیل مشغله زیادی  که مردم دارند، کمتر به مقالات متنی اقبال نشان می‌دهند. آن‌ها بیشتر دنبال دریافت اطلاعات از طریق راه‌های کم زحمت‌تری مثل پادکست و ویدئو هستند. من هم تصمیم گرفتم از ابتدای سال 1403 هر هفته یکی از مقالات سایت را به‌صورت صوت درآورم. این فایل‌های صوتی را هم در این صفحه با عنوان اُمیدکست منتشر کنم.

البته که این پادکست‌ها به مقالات محدود نخواهند بود و در آینده مطالب و موضوعات دیگری هم به‌صورت فایل صوتی در این صفحه ارائه خواهد شد. خدا را چه دیدی شاید هم فایل‌های صوتی را که در این صفحه منتشر می‌کنم، بعدا به صورت متنی دربیاورم و در قسمت مقالات منتشر کنم!

چرا امیدکست؟

چرا عنوان صفحه را هم امیدکست گذاشتم؟ به دو دلیل: دلیل اول اینکه بلخره باید به این صفحه و پادکست‌های آن یک اسمس می‌گذاشتم. دلیل دوم هم این است که نام خانوادگی من اُمید است و اولین اسمی که به ذهنم رسید اُمیدکست بود!.