جدید (GA4)

بایگانی برچسب: کودک

آیا با آموزش می‌توان رشد شناختی کودکان را تسریع کرد؟

cognitive-development

 
مرحله حسی حرکتی
کودکان در مرحله حسی حرکتی چگونه فکر می‌کنند؟