تکنیک وارونه‌سازی

  تکنیک وارونه‌سازی چیست و به چه کاری می‌آید؟ همه ما هر روز با مسائل...ادامه

تکنیک PMI

تکنیک PMI چیست؟ هریک از ما قالب‌ها و الگوهای ذهنی خاصی داریم و به طور...ادامه

تکنیک توهم خلاق

تکنیک توهم خلاق چیست؟ ما برای درک دنیای اطرافمان از حواس پنجگانه خود یعنی بینایی،...ادامه

تکنیک نمودار استخوان ماهی

تکنیک استخوان ماهی چیست؟ تکنیک استخوان ماهی یا نمودار استخوان ماهی (Fishbone diagram) یکی از...ادامه

تکنیک چرا

2 دیدگاه

تکنیک شش کلاه تفکر

تکنیک شش کلاه تفکر

24 دیدگاه

تکنیک اسکمپر

تکنیک اسکمپر    ...ادامه

2 دیدگاه

تکنیک‌های خلاقیت

تکنیک‌های خلاقیت چه هستند؟ راه‌ها و روش‌های مختلفی برای ارتقاء سطح خلاقیت و توانایی حل...ادامه

3 دیدگاه