برگزاری دوره آموزش شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی

  در پاییز سال جاری (۱۳۹۶) دوره آموزش «شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی» در...ادامه